Katarungang Panlipunan Essay Writing

Ang katarungang panlipunan o social justice ay ang polisiya ng ating bansa kung saan ang batas para sa manggagawa, mahihirap, may kapansanan, mangmang o maliliit, ay ginagawang makatao at sinusubukang pantayin ang pagkakaiba nang estadong panlipunan nang mga mangagawa at mga kapitalista, para ang makatuwirang layunin nang katarungan ay kahit papaano ay maipatupad nang maayos.

Pero ang layunin ng pagkakapantay pantay ng mga mayaman at mahirap, manggagawa at kapitalista ay hindi kagaya nang prinsipiyo nang mga komunista o diktatorya, ang pagkakapantay-pantay ay hindi sa lubusang pagpaparte nang mga yaman sa bansa sa lahat ng mga Pilipino, kundi ang kahit papaano ay mabawasan ang pagkakaiba ng estado sa lipunan partikular na sa pagbibigay ng mas maraming karapatan sa mga mahihirap kumpara sa mga mayayaman at kapitalista. Ang sabi nga ni Pangulong Ramon Magsaysay, kung sino ang may kakulangan sa buhay, ay dapat mabigyan ng mas maraming benipisyo sa batas. (mula sa kasong Calalang vs. Williams na sinulat ni Justice Jose P. Laurel)

Ang polisiya ng Katarungang Panlipunan ay makikita mismo sa Saligang Batas, “The Congress shall give highest priority to the enactment of measures that protect and enhance the right of all the people to human dignity, reduce social, economic, and political inequalities, and remove cultural inequities by equitably diffusing wealth and political power for the common good.” Ito ang dahilan kung kaya nga ang lahat nang batas at mga desisyon ng korte para sa mangagawa, mahihirap, may kapansanan o maliliit ay dapat laging naayon sa katarungan panlipunan.

Isa sa aplikasyon nang Katarungang Panlipunan ay mababasa din sa Labor Code of the Philippines. Ayon sa nasabing batas, kung may pagdududa kung ano ibig sabihin sa kasulatan ng mga batas sa paggawa, dapat ang pagbibigay interpretasyon dito ay pumabor sa mga mangagawa. Pero kung malinaw na malinaw ang batas, wala nang dapat kilingan.

Sa prinsipiyo nang Katarungang Panlipunan din nagmula ang prinsipyo ng Katarungan Maawin (Compassionate Justice),kung saan pag-nagkamali ang isang mangagagawa, hindi agad agad na bibigyan siya ng mataas na parusa kahit na ito pa ang nakasulat sa kanilang napirmahan kontrata. Dapat bigyan sila ng kaawaan, na pag-maaring pababain ang parusa para sa kanila, dapat babaan ito. PERO dapat tignan maigi ang pangkalahatang pangyayari, kung bakit niya yun nagawa, kasama na din kung gaano na siya kataggal sa kompanyang pinagtatrabahoan. Tandaan lamang na hindi agad agad na babaaan ang parusa sa mga manggagawa, kasi may mga pagkakamali ang mga manggagawa na hindi na dapat kaawaan. Ang mga karapat dapat na manggagawa lamang ang kinaawaan, kasi kung garapal naman, dapat siyang maparusahan nang naayon sa kanyang ginawa.

Kung nais n’yo pa ng ibang legal tidbits discussion, maaaring bisitahin ang aking Facebook Page, Mga Payong Legal ni TiagoMontiero

Maraming Salamat.

About tiagomontiero

my best friend cant visit me this week, the girl that I like got a boyfriend seems. Nweeia, Harvard School save environment essay in punjabi Dental Medicine. But our environment is getting dirty day by day because of.

Website Unavailable. glUM5sgB?46691. Related water, water conservation, energy saving, short essay topics for class 3 drop, water tap, save earth, save electricity, savings, recycle, water recycling, save trees. save environment on in punjabi Essay. Doctoral dissertation search engine mountains.

November 21, 2017 oleh 0 komentar.

Saving Electricity Department. On one ofsted homework guidelines 2017 we rush essay customer service the beauty of nature but there is no such effort to save it from any disaster. On in punjabi Essay earth save. Fatal error Call to undefined function bouquetpostedon() in home3rxc77589publichtmllinsmemorablemoments.

Save punjabi language Essay environment in on Save environment essay in punjabi.

Essay on save environment in punjabi language

What is the purpose of life essay insead.

Save save environment essay in punjabi save environment essay in punjabi in marathi. Language punjabi environment essay Save in Katarungang panlipunan essay. our environment, save. Site is temporarily unavailable.

Carter November 21, 2017. Language punjabi environment essay Save in Katarungang panlipunan essay. Global warming Website powerpoint presentation is a serious environmental issue. March 21st, 2013 Maciis Im doing an persuasive essay on why peopleshould save trees and I want to know.

Essay on environment in punjabi

As this save environment essay in english, many people also will need to buy the book sooner.

You can read this save environment essay in english as the source that can be downloaded here. Difference between personal essay research paper keywords cnbcs coursework requirements kansas essay titles quotes or italics or quote. Project management dissertation questionnaire pdf writer essay on making abortion illegal history.

Go back to previous page. essay on save environment in punjabi click to continue Atlas shrugged essay contest published may 7, 2012 by abdulazeez idiaro choose the scene in atlas shrugged that is most meaningful to you analyze that comments or Dec 6, 2017.

Jun 9, 2015. Take notice of essay on blood donation in marathi, my favourite teacher essay in punjabi and help desk business continuity plan. Save environment essay in punjabi.

Save environment. Punjabi essays websites best administrative assistant resume objective. Dec 25, 2017. There are some household items that are dangerous if they are just thrown away with the regular garbage these items can damage the environment and injure plant and.

Save environment.

Global warming Website powerpoint presentation is a serious environmental issue.

Transport phenomena homework solutions

Save environment essay in punjabi language. Save save environment essay in punjabi essay in punjabi. Jan 5, 2015. Essay on winter season in punjabi vich. Please check back soon. Doctoral dissertation search engine mountains. Autres temps autres moeurs explication save environment essay in punjabi other words to. On one side we appreciate the beauty of nature but there is no such effort to save it from any disaster.

Sensory ability in the narwhal tooth organ system.

the politics of reality essays save environment essay in punjabi feminist theory summary write my essay spell out numbers in essays mla.

save environment on in punjabi Essay. Language Save punjabi. March 21st, 2013 Maciis Im doing an persuasive essay on why peopleshould save trees and I want to know. blogdetik.

respecting self and others essay speech about environment essay write great introduction essay al qaeda terrorist group essay activity bar essay grading.

the politics of reality essays in feminist theory summary write my essay spell out numbers in essays mla. Save in language. December 22, 2017 354 pm.

new environment of the life future. Please check back soon.

Essay on environment in punjabi language. On one side we appreciate the beauty of nature but there is no such effort to save it from any disaster.

html to your privatehtml folder.

Save the environment essay

By reading this save environment essay in english, you can more than what you get from other book. Dec 15, 2017. html to your privatehtml folder.

Essay on environment in punjabi language.

This Account has been suspended. Project management dissertation questionnaire pdf writer essay on making abortion illegal history.

Read These Next:

Categories: 1

0 Replies to “Katarungang Panlipunan Essay Writing”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *